Psykisk hälsa bland ungdomar på Gotland

Mer än tio procent av alla ungdomar i Sverige uppskattas ha en psykiatrisk diagnos. Stigmatisering av psykisk ohälsa är också ett problem som förstärker lidandet för den som har psykisk ohälsa. Över tid ses en ökning av rapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiatriska tillstånd. Inför planering och uppföljning av åtgärder för att förbättra ungdomars psykiska hälsa är det viktigt att höra ungdomars röster om problemen och att mäta den faktiska förekomsten av psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa och stigmatisering.  

I samarbete mellan Uppsala universitet, Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland pågår ett projekt om psykisk hälsa bland ungdomar på Gotland.

Projektet har tre delstudier som syftar till att:

  1. Beskriva ungdomars syn på
  • begrepp inom området psykisk hälsa
  • hur ungdomars psykiska hälsa kan mätas med enkäter
  • förekomsten av psykisk ohälsa bland ungdomar
  • stigmatisering av personer med psykisk ohälsa

  1. Mäta förekomsten av gotländska ungdomars psykiska hälsa i en två-faktormodell utifrån psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa

  1. Utvärdera MindShift, Gotlands intervention och att sprida Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) till 10 procent av befolkningen

Länk till licentiatavhandling och publikationer relaterade till projektet.

I projektet arbetar professor Anna Sarkadi, docent Natalie Durbeej, och doktoranderna Maria Thell och Veronica Hermann.

För mer information kontakta doktorand Veronica Hermann.

Senast uppdaterad: 2022-09-26