Samskapa forskning – hur gör vi det på ett meningsfullt och etiskt sätt?

Att samskapa forskning tillsammans representanter för den grupp man forskar om leder till förbättringar både i forskningsprocessen och resultaten. Men vägen dit är inte alltid enkel. I det här projektet undersöker vi hur samskapandet av forskning kan utvärderas, för att ta reda på om det genomförs på ett meningsfullt och etiskt sätt. 


I forskargruppen CHAP samskapar vi flera av våra projekt tillsammans med barn och föräldrar. Vårt samskapande kan se ut på olika sätt, men kan innebära att personer från målgruppen för forskningen finns representerade i styrgruppen för ett forskningsprojekt, att vi samarbetar kring datainsamling eller skriver artiklar tillsammans.

Det här forskningsprojektet undersöker samskapandet specifikt, med särskilt fokus på involvering med flyktingar. Ett perspektiv vi är intresserade av är de involverade personers upplevelser och hur de ändras över tid. Vi vill också veta mer om vad som händer med dynamiken i ett möte där experter med olika kunskap – erfarenhetsbaserad, professionell, akademisk – möts, vilket vi undersöker med hjälp av ett observationsprotokoll, utformat för att utvärdera samskapande i forskningsmöten. Slutligen undersöker vi etiska aspekter av samskapande forskning med olika samhällsgrupper, för att kunna bidra med etiska riktlinjer till forskare.  

Vi som arbetar i projektet

Elin Inge, doktorand
Georgina Warner, docent

Kontakt

Hör gärna av dig till Elin Inge med eventuella frågor.

Senast uppdaterad: 2023-10-09