Att mäta social hållbarhet bland barn och ungdomar

Frågeutveckling för applikationen Mina Svar

Tillsammans med Rädda Barnen jobbar vi forskare för att fånga upp barns och ungdomars egna upplevelser av sin livssituation.

Mina Svar appen utvecklades tillsammans med ungdomar för att fånga upp deras upplevelser av sin livssituation och mäta effekten av insatser som riktar sig till dem. Frågorna handlar om demokrati, utbildning, boende, arbete och hälsa. Syftet med studien är att förbättra Mina Svar appen genom att testa det på så många som möjligt med varierande bakgrund, intressen och mående.

Nu söker vi ungdomar och unga vuxna i 15-24 ålder till studien. Deltagande i studien är helt anonym och frivillig. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.

Delta i studien!

Ansvarig forskare: docent Raziye Salari, Uppsala universitet.
Om du har frågor om studien är du varmt välkommen att kontakta Raziye Salari eller Åsa Moum som jobbar på Rädda Barnen.

Senast uppdaterad: 2022-12-22