Att mäta social hållbarhet bland barn och ungdomar

Utveckling av frågorna i appen Mina Svar

Tillsammans med Rädda Barnen jobbar vi forskare för att fånga upp barns och ungdomars egna upplevelser av sin livssituation.

”Mina Svar” är en app som har utvecklats tillsammans med ungdomar för att fånga upp deras upplevelser av sin livssituation och mäta effekten av insatser som riktar sig till dem. Frågorna handlar om demokrati, utbildning, boende, arbete och hälsa.

Syftet med studien är att förbättra Mina Svar-appen genom att testa den bland så många unga som möjligt med varierande bakgrund, intressen och mående.

Nu söker vi ungdomar och unga vuxna i 15-24 ålder till studien. Det tar ungefär 10-15 minuter att besvara frågorna. Deltagande i studien är helt anonymt och frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan och du behöver inte berätta varför.

Delta i studien!

Ansvarig forskare: docent Raziye Salari, Uppsala universitet.
Om du har frågor om studien är du varmt välkommen att kontakta Raziye Salari eller Åsa Moum som jobbar på Rädda Barnen.

Senast uppdaterad: 2023-02-09