In My Shoes

Det finns ett ökat intresse och krav på att barn ska vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Därför är det viktigt att hitta enkla och bra metoder för att kunna involvera barnen eller utvärdera insatser ur barnens perspektiv.

In My Shoes är ett datorbaserat intervjuverktyg som är anpassat för barn och som kan hjälpa dem att prata om sina upplevelser och känslor. Den som intervjuar använder dataprogrammet tillsammans med barnet samtidigt som frågor ställs och barnet berättar.

Våra studier visar att In My Shoes ger tillförlitliga och fullständiga utsagor. In My Shoes verkar också särskilt kunna hjälpa blyga och svårkommunicerade barn att prata mer. Vid närmare undersökningar av innehållet i barnens utsagor framkom att barnen kunde berätta både detaljerat och nyanserat om sina känslor och upplevelser.

Läs mer om In My Shoes via Länk 1 och Länk 2 nedan:
Länk 1
Länk 2

Kontakta Karin Fängström eller Anton Dahlberg angående InMyShoes!
Telefon: 018-471 6576

Två personer står bredvid varandra - InMyShoes gruppen
Senast uppdaterad: 2023-09-26