För regioner, kommuner och BVC

Under tidsperioden 2011-2019 ökade den ekonomiska standarden i Sverige med omkring 15%. Samtidigt har hushåll med låg ekonomisk standard ökat. År 2019 var andelen personer som levde med låg ekonomisk standard, i relativ fattigdom, över 15%. Det är det högsta uppmätta resultatet sedan mätningarna startades år 1975.

Att som barn vara exponerad för förhållanden där hushållets inkomst inte täcker det nödvändigaste, kan innebära stora konsekvenser för barns hälsa, utveckling och deltagande i samhället. Studien har som syfte att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av ”Healthier Wealthier Families” (HWF), en servicemodell som använder barnhälsovården som ingång för att länka samman föräldrar/vårdnadshavare med den kommunala rådgivningstjänsten.

På denna sida kan man läsa om vad deltagande i studien innebär för respektive verksamhet.

Vad innebär deltagande för sjuksköterskor inom barnhälsovården?

 • Att ställa sex frågor om ekonomi till besökande föräldrar/vårdnadshavare
 • Notera kontaktuppgifter till föräldrar/vårdnadshavare som är behöriga och intresserad av att få mer information om studien
 • Dela ut studiens informationsblankett till behöriga och intresserade föräldrar/vårdnadshavare
 • Dela ut informationsmaterialet ”Ditt barn och dina pengar” till behöriga och intresserade föräldrar/vårdnadshavare
 • Remittera dessa föräldrar/vårdnadshavare till studieansvarig
 • Sätta upp poster och ha broschyrer tillgängliga i barnavårdscentralens lokaler
 • Delta under en begränsad period, antingen utifrån tid eller antal deltagande föräldrar/vårdnadshavare
   

Vad innebär deltagande för budget- och skuldrådgivningen?

 • Ta emot remitteringar från studieansvarige
 • Notera allmän information om möten så som antal möten, mötestid och ämnen som diskuterades
 • Testa ett mer förebyggande arbetssätt. En guide för att arbeta förebyggande är skapad tillsammans med representanter från budget- och skuldrådgivningen
 • Delta under en begränsad period, antingen utifrån tid eller antal deltagande föräldrar/vårdnadshavare
Senast uppdaterad: 2022-09-28