För förälder/vårdnadshavare och studiedeltagare

Det finns många händelser i livet som kan göra att man som förälder/vårdnadshavare känner sig osäker över sin ekonomi. Till exempel att bli arbetslös, bli sjuk eller få ett barn. Alla kan få problem med sin ekonomi någon gång i livet, och alla kan behöva ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare ibland. Om du är intresserad av att få stöd i din ekonomi, finns det hjälp att få.

Syftet med studien är att testa ett nytt arbetssätt där sjuksköterskor på BVC ställer frågor om ekonomi till föräldrar/vårdnadshavare. Om föräldrar/vårdnadshavare har ekonomiska svårigheter, eller har en risk för att få ekonomiska svårigheter, kan de få hjälp. Genom Healthier Wealthier Families kan föräldrar/vårdnadshavare få kontakt med en budget- och skuldrådgivare i sin kommun. Målet med studien är att testa ett mer förebyggande arbetssätt, för att minska antalet barn som lever i familjer med ekonomisk svårighet i Sverige.

Budget- och skuldrådgivning är en tjänst som finns i alla kommuner. En budget- och skuldrådgivare kan bland annat hjälpa personer med att:

  • Göra en plan för sin ekonomi och skapa en budget
  • Hjälpa till vid hantering, och sanering, av skulder
  • Hjälpa till att ansöka om olika ekonomiska stöd

Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt. Budget- och skuldrådgivningen utgår ifrån vad du vill ha hjälp med. För mer information om budget- och skuldrådgivningen, se filmen!

Som deltagande förälder/vårdnadshavare i studien kommer du att bli slumpmässigt tilldelad en grupp. En grupp hänvisas till budget- och skuldrådgivningen direkt, den andra gruppen hänvisas till budget- och skuldrådgivningen 3 månader senare. Samtliga föräldrar/vårdnadshavare kommer få en bok om föräldraskap och ekonomi. Boken heter ”Ditt barn och dina pengar” och kommer delas ut på BVC. För den digitala versionen av boken, se hemsidan här!

Studien delar upp deltagare i två grupper för att undersöka om det kan finnas en skillnad att få en informationsbok och hänvisas till en ekonomisk rådgivare direkt, jämfört med den grupp som börjar jobba med sin ekonomi på egen hand först och sen träffar en ekonomisk rådgivare. Hur det går till kan du se på bilden:

Senast uppdaterad: 2022-09-28