Ansvariga forskare

Nina JNina Johansson, doktorandohansson, Doktorand

Nina är doktorandstudent hos forskargruppen CHAP, Barnhälsa och föräldraskap. Nina har en kandidatexamen i statsvetenskap och en mastersexamen i folkhälsovetenskap. Nina är studiens kontaktperson.

Mail: nina.johansson@pubcare.uu.se
Telefonnummer: 072-999 96 24

Georgina Warner, forskareDr Georgina Warner, Forskare

Georgina är forskare i CHAP. Hon har en bakgrund inom psykologi och stor erfarenhet av att organisera och leda randomiserade studier. Georgina är Ninas huvudhandledare och sitter med i studiens rådgivande panel.

Mail: georgina.warner@pubcare.uu.se

Anna Sarkadi, Professor Anna Sarkadi

Anna är professor och specialist i socialmedicin, och leder gruppen CHAP. Anna är ledande forskare och ansvarig forskare för Healthier Wealthier Families studien, Ninas bihandledare och sitter med i studiens rådgivande panel.

Mail: anna.sarkadi@pubcare.uu.se

Studiens rådgivande panel består av representanter från:

Bild på rådgivande panel struktur

Senast uppdaterad: 2022-09-28