Healthier Wealthier Families (HWF)

Trots att många familjer och hushåll i Sverige idag har fått det bättre ekonomiskt ställt, kan man se en allt större skillnad mellan olika grupper i samhället. Alla har inte fått det bättre.

Syftet med denna studie är att testa ett nytt arbetssätt där sjuksköterskor på BVC ställer frågor om ekonomi till besökande föräldrar/vårdnadshavare. Om föräldrar/vårdnadshavare upplever ekonomisk svårighet, eller riskerar att få problem med sin ekonomi, kan de få hjälp med det. Genom Healthier Wealthier Families kan föräldrar/vårdnadshavare komma i kontakt med en kostnadsfri budget- och skuldrådgivare i sin kommun. Målet med studien är att testa ett mer förebyggande arbetssätt, för att minska antalet barn som lever i familjer med ekonomiska svårigheter.

På denna sida kommer vi publicera information om arbetet med studien.

Kontakta doktoranden Nina Johansson angående den här studien!

Läs nyheterna om studien!

Sida för förälder/vårdnadshavare och studiedeltagare:
För mer information om studien, klicka här.

Sida för regioner, kommuner och BVC:
För mer information om studien, klicka här.

Ansvariga forskare:
För mer information om ansvariga forskare, klicka här.

Logo healthier wealthier families. Glad barn med färgiat bokstäver
Senast uppdaterad: 2023-10-05