Triumf Hero: Spelbaserad digital lösning (app) för barn och unga

Forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomför en spännande forskningsstudie där barn mellan 7-14 år har möjlighet att delta. Syftet med studien är att undersöka vad barn tycker och hur deras välmående påverkas av en spelbaserad app som heter Triumf Hero.

Kort om hur studien går till

Under 30 dagars tid kommer de barn som medverkar i studien att få tillgång till appen. Barnen kommer att använda appen, antingen via egen telefon/surfplatta eller via förälders. I appen finns en inbyggd begränsning om max 30 minuters användande per dag. Innan och efter användning av appen önskar vi att både föräldrar och barn svarar på en enkät, samt att några barn får berätta för oss om sin upplevelse av appen.

Fördelar med att medverka

Tidigare forskning visar att barn, genom dagligt användande av Triumf Hero-appen, kan lära sig saker som är betydande för deras tid både i och utanför skolan. Barnen får kunskaper och färdigheter inom följande områden:

  • Attityder – Självsäkerhet, självkänsla
  • Sociala färdigheter – Hantera kritik och mobbning
  • Kunskap – Sömn, hälsosamma matvanor m.m.
  • Känsloreglering - Identifiera och reglera känslor, speciellt stress
  • Kognitiv – och beteendereglering - Problemlösning, självkontroll m.m.

Information till barn 7-10 år
Information till barn 11-14 år
Information till vårdnadshavare

Delta i studien!

OBS: Godkännande från båda vårdnadshavare samt barn behövs för att barn ska få delta i studien!

Ansvarig forskare: docent Inna Feldman, Uppsala universitet.
Om du har frågor om studien är du varmt välkommen att kontakta Raziye Salari.

Triumfland - Health Game logo: ett barn figure, Apple applikation och Google Play logo på en moln
Senast uppdaterad: 2022-08-12