Vill du vara med i vårt team och dela med dig till oss av dina tankar om projektet?

Du kommer alltså inte att delta i själva forskningen, utan vara en del av en referensgrupp som hjälper oss att utveckla studien, så att den blir så bra som möjligt.

 • För uppdraget är det bra att du är bekväm med att dela med dig av dina tankar och erfarenheter och leta efter lösningar.
 • Du får ersättning: 180 kronor/timme i lön. Du får också erfarenhet och kunskap om forskning och samarbete.

Det är viktigt för oss att få återkoppling under projektets gång från personer som väntar eller nyligen har fått barn. Därför har vi möten ungefär fyra gånger per år med referensgruppen. Mötena är ca två timmar långa och sker under dagtid. Om du vill vara med i referensgruppen är det självklart ok att avboka om du får förhinder och att avsluta samarbetet om du inte längre har möjlighet. Det går bra att ha med sig sin bebis.

Studien görs för att vi ska lära oss mer om hur en kurs till blivande föräldrar kan ge en god förberedelse inför förlossning och föräldraskap, främja välmående och förebygga psykisk ohälsa. Den kommer pågå i tre år och det är olika delar vi kommer jobba med:

 • Utveckla materialet:
  • Design, övningar, texter, ljudfiler, animerade filmer.
  • Skapa manual och testa fortbildning av barnmorskor.
 • Göra en pilotstudie där vi testar materialet:
  • Samla in data; be föräldrar svara på enkäter och göra intervjuer.
  • Sen ska all data analyseras och rapporteras.

Det kan hända att vi stöter på problem under arbetets gång, och vi som forskare inte kommer på någon lösning. Där kan du hjälpa oss få ett bredare perspektiv och hitta lösningar. Vi vill helt enkelt få med tankar och idéer från några av er som är blivande eller nyblivna föräldrar!

Hör av dig om du vill jobba med oss eller om du vill fråga om något innan du bestämmer dig. Det är bara att ringa, skicka SMS eller maila!

Gunilla Lönnberg, PhD
Tel.: 072-999 96 22

Senast uppdaterad: 2024-02-08