”Föräldraskap med Medvetenhet och Medkänsla” – Stärkt föräldraskapsstöd för blivande föräldrar

I det här projektet utvecklar och testar vi ett föräldraskapsstöd till gravida och blivande pappor/medmammor. Det omfattar en serie gruppträffar och ett digitalt material. Vi testar också en fortbildning för barnmorskor för att leda gruppträffarna.

Det övergripande målet är att förstärka föräldraskapsstödet i det allra tidigaste skedet, eftersom tiden under graviditeten och efter förlossningen innebär både en ökad risk för psykisk ohälsa och en unik möjlighet att främja psykisk hälsa hos både föräldrar och barn.

Vi bygger vidare på tidigare forskning på interventionerna Mindfulness-Based Childbirth and Parenting och Mindfetalness. Vi nyttjar även ramverket Compassion-Focused Parenting, som syftar till att vidareutveckla föräldraskapsstöd till att bygga mer på förståelsen av fysiologi och känslomässig funktion ur ett evolutionärt, biopsykosocialt perspektiv.

Projektgruppen består av Gunilla Lönnberg, Raziye Salari, Karin Fängström och Kerstin Edvardsson vid CHAP samt Anna Akselsson, Emma Fransson och Jennie Lenntorp vid Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm.

Kontakta Gunilla Lönnberg om du har frågor om studien!

Projektet är finansierat av Kamprad Stiftelsen.


Blivande eller nyblivna föräldrar sökes till referensgrupp!

Senast uppdaterad: 2023-10-13