Beräkningsverktyg för sociala investeringar

Det finns ett ökat intresse bland kommuner, intresseorganisationer och samhället i stort att dels arbeta förebyggande, men även att bredda perspektivet när det gäller effekter. Planerar vi att göra investeringar i barn och ungas psykiska välmående, är det utöver hälsoaspekten även relevant för beslutsfattare huruvida kostnaden väger upp emot de potentiella kostnadsbesparingarna. Samtidigt vill vi tänka mer långsiktigt, arbeta mer evidensbaserat och hålla oss ajour med ny forskning och nya upptäckter. Hinner vi med allt?

Syftet med Beräkningsverktyget som CHAP tagit fram i samarbete med stiftelsen Idéer för Livet, är att erbjuda en plattform för evidensbaserat arbete, och möjligheter att kunna beräkna värdet av detta, med ett fokus på tidiga insatser för barn- och ungas psykiska välmående. I verktyget erbjuds en möjlighet att 1) få information om vilka insatser som det finns evidens för inom området, 2) se potentiella kostnader för den verksamhet som kan tänkas implementera insatsen, samt 3) beräkna kostnader och potentiella kostnadsbesparingar utifrån den målgrupp man arbetar med.

Verktyget erbjuds utan kostnad, och det enda kravet för att använda verktyget är att man gått en 1-dagsutbildning. Är du intresserad av verktyget, besök deras webbsida.

Vill du anmäla dig till en utbildning? Maila till deras support!

Senast uppdaterad: 2022-09-26