Att hitta vägar till varandra – Tidiga insatser för språk och kommunikation på Gotland

Kommunikations- och språksvårigheter är vanligt förekommande och påverkar barns utveckling. Kommunikation är en mänsklig rättighet enligt både barnkonventionen och FN:s Mänskliga rättigheter. Barnkonventionen artikel i barnkonventionen artikel 12 står: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.” I artikel 13 står även att ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter”.

Barnhälsovården på Gotland har som första region i Sverige infört screeningmetoden ITC  för att identifiera barn med kommunikationssvårigheter vid 18 månader. ITC möjliggör inte bara att barn med kommunikationssvårigheter identifieras utan kan även främja alla gotländska barns språkliga utveckling om föräldrarna blir mer uppmärksamma på barnets signaler och förstår vikten av de tidiga samtalen och gemensamma aktiviteterna.

På Gotland har logopedmottagningen och habiliteringen tillsammans infört kurskonceptet AKKtiv- Kommunikation i tidig intervention (AKKtiv KOMiTID), där föräldrar till barn med kommunikations- eller språksvårigheter får kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek samt alternativa och kompletterande sätt att stötta barnens kommunikation.
Föräldrar till de barn som identifieras med ITC erbjuds AKKtiv KOMiTID.

I ett partnerskap med Länsförsäkringar Gotland, i samarbete med Barnhälsovård, barnlogopedi och habilitering på Gotland undersöker CHAP om införandet av ITC och KOMiTID gör att barn identifieras och får stöd tidigare. Vi undersöker också barnhälsovårdssjuksköterskor upplevelser av de metoder som införts inom barnhälsovården.

Involverade i projektet är Anna Fäldt och Anna Sarkadi.

RAPPORTER OM STUDIEN

  1. Anton Dahlberg, Anna Levin, Anna Fäldt, Screening för språk- och kommunikationssvårigheter vid 18 månader gör att barn remitteras tidigare till logoped, september 2022
  2. Anna Fäldt, Anna Levin, Screening i harmoni eller disharmoni med yrkesrollen, juni 2022

Kontakt

Hör av dig till Anna Fäldt med eventuella frågor.

Länsförsäkringar Gotland Logo

Senast uppdaterad: 2022-11-28