Professor Anna Sarkadi i SVT Lokala Nyheter om varför andelen uttaget föräldrapenningdagar fortsätter att öka bland män.

2024-02-23

Pappors uttag av betalda föräldradagar på rekordnivåer i Uppsala - SVT Lokala Nyheter Uppsala. Professor Anna Sarkadi i SVT Lokala Nyheter om varför andelen uttaget föräldrapenningdagar fortsätter att öka bland män.

Förra året tog pappor ut 32,4 procent av föräldrapenningdagarna i Uppsala län, medan kvinnor tog ut 67,6 procent. Det är den högsta andelen för män hittills och näst högst i landet efter Västerbotten. - SVT Lokala Nyheter, Uppsala

Lyssna på Anna Sarkadi i SVT Lokala Nyheter varför andelen uttaget dagar fortsätter att öka bland män.

Senast uppdaterad: 2023-10-25