"I Växjö börjar det förebyggande arbetet redan innan barnet är fött" - Insidan DN

2023-11-24

Utverdering av pilotstudien

"Pilotprojektet med utökade hembesök hos förstagångsföräldrar utvärderas av forskare vid Uppsala universitet.
– Vi ser redan nu att hembesöken ökar tilliten hos föräldrarna till samhället, säger forskaren Gunilla Lönnberg." Insidan, DN

Vår forskare Gunilla Lönnberg var intervjuat av DN om den pågående utverderingen av pilotprojektet med utökade hembesök hos förstagångsföräldrar. Ni kan läsa artikeln i DN Insidan.

Senast uppdaterad: 2023-10-25