2016

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: "Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka"

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/08/Nu-ar-det-tid-for-socialmedicinen-att-komma-tillbaka/

Läkartidningen 24 augusti 2016

Friskvård lönar sig

http://www.dn.se/sponsrat/skandia/friskvard-lonar-sig/

Tidigare

Lönsamt med tidiga insatser för barn

Artikel i Upsala Nya Tidning (UNT):

http://www.unt.se/uppland/uppsala/lonsamt-med-tidiga-insatser-for-barn-3450721.aspx

Ny rapport publicerad om värdet av tidigt föräldrastöd

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/29/58/0A/release.html 

Relationer avgör resultat

Elevens relationer till kamraterna betyder mycket för skolprestationerna, skriver Anna Sarkadi och Ylva B Almquist i en debattartikel i UNT: http://unt.se/asikt/debatt/relationer-avgor-resultat-3366217.aspx

Anna Sarkadi prisad

Forskningsgruppens ledare Anna Sarkadi har erhållit Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2013 "för sin forskning kring barns hälsa, framförallt faktorer i familjen, vården och samhället vilka påverkar små barns hälsa". Läs mer här.

Hennes blogg om föräldraskapsforskning finner du här.

Nyheter om studien Fokus barn och föräldrar

För bvc-sjuksköterskor: nu finns somaliska, engelska och arabiska versioner av formulären samt informationstext på sorani att hämta på Rikshandboken. Gå till www.rikshandboken-bhv.se eller läs mer härReadSpeaker.

Pressmeddelande, Uppsala universitet

Om studien på privatmedicin.se

Om studien på forskning.se