FORSKNINGSSEMINARIER

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Höstens seminarier kommer att vara på fredagar kl 9-11 på ZOOM om inte annat meddelas. Kontakta Antonia Tökes, antonia.tokes@pubcare.uu.se om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan. Välkommen!

Höstens seminarier 2021

Datum Ansvarig/kontaktperson Plats
27 augusti Elin Lampa
17 september Veronica Hermann
22 oktober Maissa Al Adhami
19 november Maria Thell
10 december Torun Täljedal
Senast uppdaterad: 2021-08-19