FORSKNINGSSEMINARIER

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Höstens seminarier kommer att vara på fredagar på ZOOM om inte annat meddelas. Kontakta Antonia Tökes om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv.
För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan.
Välkommen!

Höstens seminarier 2023

Datum Ansvarig/kontaktperson Plats
29 september Sara Morgan ZOOM
27 oktober Sergio Flores ZOOM
24 november Sandra Löfving Gupta ZOOM
Senast uppdaterad: 2023-08-17