FORSKNINGSSEMINARIER

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Vårens seminarier kommer att vara på fredagar på ZOOM om inte annat meddelas. Kontakta Antonia Tökes om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan. Välkommen!

Vårens seminarier 2023

Datum Ansvarig/kontaktperson Plats
17 februari Elin Lampa ZOOM
31 mars Veronica Hermann ZOOM
21 april Anna Perez Aronsson ZOOM
26 maj Maria Thell ZOOM
Senast uppdaterad: 2023-01-12