FORSKNINGSSEMINARIER

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Höstens seminarier kommer att vara på fredagar kl 9-11 på ZOOM om inte annat meddelas. Kontakta Antonia Tökes, antonia.tokes@pubcare.uu.se om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan. Välkommen!

Vårens seminarier 2021
 

Datum Ansvarig/kontaktperson Plats
15 Januari Maissa Al Adhami
maissa.aladhami@kbh.uu.se
ZOOM
19 Februari Maria Thell
maria.thell@pubcare.uu.se
Nina Johansson
nina.johansson@pubcare.uu.se
ZOOM
26 Mars Torun Täljedal
torun.taljedal@regionvastmanland.se
ZOOM
23 April Anna Perez Aronsson
anna.perez.aronsson@pubcare.uu.se
ZOOM
21 Maj Elin Lampa
elin.lampa@pubcare.uu.se
ZOOM
4 Juni Sandra Gupta
sandra.gupta@pubcare.uu.se
ZOOM

Senast uppdaterad: 2021-03-03