FORSKNINGSSEMINARIER

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Höstens seminarier kommer att vara på fredagar kl 9-12 på ZOOM om inte annat meddelas. Kontakta Antonia Tökes, antonia.tokes@pubcare.uu.se om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan. Välkommen!

Höstens seminarier 2020
 

Datum Ansvarig/kontaktperson Plats
28 Augusti Elin Lampa
elin.lampa@pubcare.uu.se
ZOOM
25 September Sandra Gupta
sandra.gupta@pubcare.uu.se
ZOOM
23 Oktober Anton Dahlberg
anton.dahlberg@pubcare.uu.se
ZOOM
4 December Veronica Hermann
veronica.hermann@pubcare.uu.se
ZOOM
15 Januari Torun Täljedal
torun.taljedal@regionvastmanland.se
ZOOM