FORSKNINGSSEMINARIER

En gång i månaden anordnar vi forskningsseminarier där forskargruppens medlemmar och inbjudna gäster håller presentationer av olika slag. Höstens seminarier kommer att vara på fredagar på ZOOM om inte annat meddelas. Kontakta Antonia Tökes om du vill stå med på e-postlistan för seminarierna och/eller kanske komma och presentera något själv. För att komma och lyssna på forskningsseminarierna krävs ingen föranmälan. Välkommen!

Höst seminarier 2022

Datum Ansvarig/kontaktperson Plats
26 augusti Anna Perez Aronsson ZOOM
23 september Maissa Al Adhami ZOOM
28 oktober Nina Johansson ZOOM
25 november Elin Lampa ZOOM
16 december Maria Thell ZOOM
Senast uppdaterad: 2022-09-26