• CHAP KICK - OFF

 • Anna Sarkadi var högtidstalare på Slottet den 18 september 2019

 • European Youth Mental Health Awareness Day, 17 May 2019

 • Anna Sarkadi skickar in "Forte Välfärd" ansökan

 • Scientific talks - FORTE TALKS 2019

 • CHAP at SciFest 7-9 Mars 2019

 • Laleh Nayeb Halftime Seminar 25 September 2018

 • Samarbete i Bergen, Norge - 12 Mars 2019

 • CHAP-Child Health and Parenting planeringsdagar august 2018

 • Open lecture - Health Economics Professors from UC, Davis, USA 23 May 2019
  Open lecture - Health Economics Professors from UC, Davis, USA 23 May 2019