Hälsoekonomi vid CHAP

Enheten för hälsoekonomi är ett specialiserat team inom forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Vi leder flera projekt som tillämpar metoder för ekonomisk utvärdering inom områdena Barnhälsa, Mental Hälsa, Folkhälsa och Hälsovårdsforskning. Vi tror på forskningssamverkan och har därför ett nära samarbete med ett stort antal nationella och internationella institutioner, däribland Karolinska Institutet, Umeå universitet, University of California, Davis, och University of Lisbon. Vi utför även uppdrag för hälso- och sjukvårdssektorn, kommuner och oberoende stiftelser som Idéer för Livet och Calouste Gulbenkian Foundation.

Se vår projektsektion för pågående arbete eller kontakta en hälsoekonom nedan!

Inna Feldman, docent
Filipa Sampaio, docent
Sergio Flores, doktorand
Patricio Martinez de Alva Coria, Forskningsassistent
Ingyin Moe, Forskningsassistent
Pei Ju Ho, Forskningsassistent

Associerad forkare:

Camilla Nystrand
Richard Ssegonja

Senast uppdaterad: 2023-10-23