Hälsoekonomi

Ett hälsoekonomiskt perspektiv är en viktig del i arbetet som vi gör i CHAP, främst eftersom det har betydelse för olika typer av beslutsfattare. För tillfället har vi flera pågående projekt där vi applicerar hälsoekonomiska metoder inom folkhälsa och psykisk hälsa. På nationell nivå arbetar vi tillsammans med andra universitet, bland annat Karolinska Institutet, Umeå Universitet och Örebro Universitet. Internationellt samarbetar vi med Deakin University i Australien och Centre for Health Economics i Storbritannien med flera. Vi har även pågående samarbeten med den offentliga sektorn i Sverige, bland annat folkhälsomyndigheten och Uppsala kommun, samt med näringslivet genom stiftelsen Idéer för livet.

Exempel på vårt arbete inkluderar:

  • Utvärdering av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar med tvångssyndrom och Irritable Bowel Syndrome (IBS)
  • Kostnadseffektiviteten av föräldrastödsprogram för prevention och behandling av uppförandeproblem
  • Beräkningsverktyg för beslutsfattare med fokus på evidensbaserad tidig prevention av psykisk ohälsa. Läs mer om verktyget!
  • Samhällets kostnader av depression bland barn och ungdomar, samt effektiviteten och kostnadseffektiviteten av depressionsförebyggande insatser för samma målgrupp
  • Kostnadseffektiviteten av en hälsofrämjande universell insats för mödrar och barn i barnhälsovården i  Västerbottens län
  • Den svenska Hälsokalkylatorn (Riskfaktorer, hälsa and samhällskostnader) Läs mer om Hälsokalkylatorn!
  • Cancerpreventionskalkylator. Läs om cancerpreventionskalkylator!

Hälsoekonomer i CHAP som du kan kontakta:
Inna Feldman, Fil.Dr, docent
Filipa Sampaio, Fil.Dr, docent, postdoktor
Sergio Flores, MD, MSC
Patricio Martinesz de Alva Coria, MD, MSC

Associerad forkare/hälsoeknomer:
Camilla Nystrand, Fil.Dr
Richard Ssegonja, MD, Fil.D

Senast uppdaterad: 2022-09-20