Hälsoekonomi

Ett hälsoekonomiskt perspektiv är en viktig del i arbetet som vi gör i CHAP, främst eftersom det har betydelse för olika typer av beslutsfattare. För tillfället har vi flera pågående projekt där vi applicerar hälsoekonomiska metoder inom folkhälsa och psykisk hälsa. På nationell nivå arbetar vi tillsammans med andra universitet, bland annat Karolinska Institutet, Umeå Universitet och Örebro Universitet. Internationellt samarbetar vi med Deakin University i Australien och Centre for Health Economics i Storbritannien med flera. Vi har även pågående samarbeten med den offentliga sektorn i Sverige, bland annat folkhälsomyndigheten och Uppsala kommun, samt med näringslivet genom stiftelsen Idéer för livet.

Exempel på vårt arbete inkluderar:

Hälsoekonomer i CHAP som du kan kontakta:
Inna Feldman, Fil.Dr, docent
Filipa Sampaio, Fil.Dr, docent, postdoktor
Sergio Flores, MD, MSC
Patricio Martinez de Alva Coria, MD, MSC

Associerad forkare/hälsoeknomer:
Camilla Nystrand, Fil.Dr
Richard Ssegonja, MD, Fil.D

Senast uppdaterad: 2023-04-19