CHAP-Child Health and Parenting (Barnhälsa och Föräldraskap)

Motto: För barn och föräldrar – Med barn och föräldrar

CHAPs vision är att vara en ledande forskargrupp för att förbättra barns, ungdomars och föräldrars mentala hälsa och välbefinnande genom vetenskap, klinisk utveckling och translationelltarbete.

Vårt uppdrag är att:

  • Utveckla, utvärdera och stödja implementeringen av program och metoder som syftar till att främja barns och föräldrars psykiska hälsa och välbefinnande
  • Använda verksamhetsnära utvärderingar för att ge underlag för evidensbaserade beslut
  • Lyfta sällan hörda röster om hälsa och välbefinnande och involvera barn, föräldrar och användare i vår forskning.
  • Utgå ifrån bestämningsfaktorer för hälsa och applicera ett jämlikhetsperspektiv på vår forskning
  • Kommunicera vår forskning till allmänheten, delta i samhällsdebatten och göra konsultationer för beslutsfattare och andra forskargrupper. Vi är den naturliga samarbetspartnern för yrkesverksamma, beslutsfattare, forskare och studenter när det gäller forskning om barns och föräldrars psykiska hälsa och välbefinnande
Forskargruppens medlemmar står och ler bredvid varandra på trappan
Senast uppdaterad: 2023-02-23