Forskargruppen CHAP-Child Health and Parenting (Barnhälsa och Föräldraskap)

Vår vision är att med högkvalitativ och tvärvetenskaplig forskning skapa ökad kunskap om föräldrastöd och dess implementering med syfte att ge bättre hälsa och välbefinnande hos barn och föräldrar.

Forskargruppen CHAP är en internationell och tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på samhälleliga insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa. Gruppen leds av professor Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin och folkhälsa. Det finns för närvarande över 20 personer i gruppen med bakgrund inom psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap. Vi utvärderar och stödjer genomförandet av program som syftar till att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.
Vi strävar efter att göra CHAP till en "go to place" för yrkesverksamma, beslutsfattare, forskare, studenter och journalister inom området barns psykiska hälsa och föräldraskap.

Forskargruppens medlemmar står och ler bredvid varandra på trappan
Senast uppdaterad: 2022-12-20