CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap

Forskargruppen CHAP är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.
Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin och folkhälsa. Gruppen består av personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

Läs mer om forskargruppen!
Kontakta våra forskare!

Nalle Björn med stickad blå tröja
Photo: Nalle Björn

Läs om vårt arbete med anledning av kriget i Ukraina och prata med barn om krig. Informationsmaterialet som finns på ukrainska, ryska och svenska och är fritt att sprida och använda.

  

CHAP Logo

Forskargruppens medlemmar står bredvid varandra på trappan

10 År Med CHAP

Bild på Uppsala Domkyrkan

Barnhälsa och föräldraskap: Fokus på framtidens samhälle

VÄLKOMMEN PÅ KONFERENS!

13-15 juni, 2022
BLÅSENHUS, UPPSALA

 • Hållbara policylösningar för att minska ojämlikheter i barns hälsa
 • Ekonomiska perspektiv på preventiva och främjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa
 • Folkhälsoperspektiv på traumatisk stress
 • Internetbaserade interventioner för barn och ungas psykiska hälsa
 • Föräldraskap med fokus på medkänsla
 • Stötta familjer med olika bakgrund
 • Barns rätt till sjukvård av hög kvalitet

Mer om konferensen...

Triumfland Saga: Spelbaserad digital lösning (app) för barn och unga

Forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomför en spännande forskningsstudie där barn mellan 7-14 år har möjlighet att delta. Syftet med studien är att undersöka vad barn tycker och hur deras välmående påverkas av en spelbaserad app som heter Triumfland Saga.

Läs mer om och delta i studien!

Triumfland - Health Game logo
 • Anna Fäldt

 • Anna Sarkadi

 • Anton Dahlberg

 • Antonia Tökés

 • Elisabet Fält

 • Filipa Sampaio

 • Helena Fabian

 • Inna Feldman

 • Karin Fängström

 • Laleh Nayeb

 • Natalie Durbeej

 • Raziye Salari

 • Richard Ssegonja

Senast uppdaterad: 2022-04-26