CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap

Forskargruppen CHAP är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.

Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin. Gruppen består av 19 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

Läs mer om forskargruppen

Kontakta våra forskare

CHAP logo med ansikten i olika färger

Välkommen till en endags-workshop i hälsoekonomi den 8 oktober!

Föreläsarna under workshoppen

Workshoppen är för dig som vill lära dig mer om de metoder som används vid ekonomisk utvärdering av kliniska studier, med fokus på interventioner inom psykisk hälsa.

Tryck på anmälningslänken nedan och läs mer om workshoppen innan du anmäler dig.

Anmäl dig här!

 • Anna Sarkadi

 • Inna Feldman

 • Helena Fabian

 • Raziye Salari

 • Natalie Durbeej

 • Filipa Sampaio

 • Karin Fängström

 • Antonia Tökés

 • Anton Dahlberg

 • Camilla Nystrand

 • Elisabet Fält

 • Richard Ssegonja

 • Laleh Nayeb

 • Anna Fäldt

Senast uppdaterad: 2021-10-05