CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap

Forskargruppen CHAP är en internationell och tvärvetenskaplig forskargrupp som fokuserar på att förbättra barns, ungdomars och föräldrars psykiska hälsa och välbefinnande genom vetenskap, klinisk utveckling och translationelltarbete.

Motto: För barn och föräldrar – Med barn och föräldrar

Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin och folkhälsa. Gruppen består av personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

CHAP Logo:ansikte med olika färg och namn på forskargruppen

Forskargruppens medlemmar står och ler bredvid varandra på trappan

Att mäta social hållbarhet bland barn och ungdomar

Frågeutveckling för applikationen Mina Svar.
Mina Svar appen utvecklades tillsammans med ungdomar för att fånga upp deras upplevelser av sin livssituation och mäta effekten av insatser som riktar sig till dem.

Läs mer om och delta i studien!

Triumf Hero: Spelbaserad digital lösning (app) för barn och unga

Forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomför en spännande forskningsstudie där barn mellan 7-14 år har möjlighet att delta. Syftet med studien är att undersöka vad barn tycker och hur deras välmående påverkas av en spelbaserad app som heter Triumf Hero.

Läs mer om och delta i studien!

Triumfland - Health Game logo: ett barn figure, Apple applikation och Google Play logo på en moln
 • Anna Fäldt

 • Anna Sarkadi

 • Anton Dahlberg

 • Antonia Tökés

 • Filipa Sampaio

 • Helena Fabian

 • Inna Feldman

 • Karin Fängström

 • Laleh Nayeb

 • Natalie Durbeej

 • Raziye Salari

 • Richard Ssegonja

Senast uppdaterad: 2023-08-10