CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap

Forskargruppen CHAP är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.

Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin. Gruppen består av 19 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

Läs mer om forskargruppen

Kontakta våra forskare

CHAP logo med ansikten i olika färger

Barn och ungas röster om corona

Barn och unga

Hur upplever barn och unga corona-krisen?

I forskningsprojektet ”Barns och ungas röster om corona” samlar vi in röster och bilder från barn och unga om hur de upplever den historiska händelse som vi just nu befinner oss i.

JUST NU pågår en ny studie om barn och unga med funktionsvariation om corona!

LÄS MER OM PROJEKTET

 • Anna Sarkadi

 • Inna Feldman

 • Helena Fabian

 • Raziye Salari

 • Natalie Durbeej

 • Filipa Sampaio

 • Karin Fängström

 • Antonia Tökés

 • Anton Dahlberg

 • Camilla Nystrand

 • Elisabet Fält

 • Richard Ssegonja

 • Laleh Nayeb

 • Anna Fäldt