CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap

Forskargruppen CHAP är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars psykiska hälsa.

Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin. Gruppen består av 19 personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

Läs mer om forskargruppen

Kontakta våra forskare

CHAP logo med ansikten i olika färger

En uppföljning - Barns och ungas röster om 'Corona'

Barn och unga

En uppföljning - Hur upplever barn och unga corona-krisen?

Det är nu ett år sedan som Corona började och vi vill veta vad barn och unga tycker om pandemin. Tillsammans med Barnombudet i Uppsala län (BOiU) gör vi nu en studie där vi hoppas att så många barn och ungdomar som möjligt ska svara på frågor om hur året med Corona har varit för dem.

LÄS MER OM PROJEKTET

Välkommen till en endags-workshop i hälsoekonomi den 24 September!

Workshoppen är för dig som vill lära dig mer om de metoder som används vid ekonomisk utvärdering av kliniska studier, med fokus på interventioner inom psykisk hälsa.

Tryck på anmälningslänken nedan och läs mer om workshoppen innan du anmäler dig.

Anmäl dig här!

 • Anna Sarkadi

 • Inna Feldman

 • Helena Fabian

 • Raziye Salari

 • Natalie Durbeej

 • Filipa Sampaio

 • Karin Fängström

 • Antonia Tökés

 • Anton Dahlberg

 • Camilla Nystrand

 • Elisabet Fält

 • Richard Ssegonja

 • Laleh Nayeb

 • Anna Fäldt

Senast uppdaterad: 2021-05-11