CHAP - Barnhälsa och Föräldraskap

Forskargruppen CHAP är en internationell och tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på utvärdering av samhällets insatser för att främja barns och föräldrars välmående genom forksning i värdlsklass.
Gruppen leds av Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin och folkhälsa. Gruppen består av personer med bakgrund i psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, hälsoekonomi, samt samhälls-, vård- och beteendevetenskap.

CHAP Logo

Forskargruppens medlemmar står bredvid varandra på trappan

Triumf Hero: Spelbaserad digital lösning (app) för barn och unga

Forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomför en spännande forskningsstudie där barn mellan 7-14 år har möjlighet att delta. Syftet med studien är att undersöka vad barn tycker och hur deras välmående påverkas av en spelbaserad app som heter Triumf Hero.

Läs mer om och delta i studien!

Triumfland - Health Game logo
 • Anna Fäldt

 • Anna Sarkadi

 • Anton Dahlberg

 • Antonia Tökés

 • Elisabet Fält

 • Filipa Sampaio

 • Helena Fabian

 • Inna Feldman

 • Karin Fängström

 • Laleh Nayeb

 • Natalie Durbeej

 • Raziye Salari

 • Richard Ssegonja

Senast uppdaterad: 2022-12-02