Allmänmedicin

Allmänmedicin är primärvårdens dominerande akademiska gren. Det är dessutom den läkarverksamhet som har de äldsta anorna. 
Läs mer om allmänmedicin.