Forskningsområden

Forskare i ett labb

Forskningsområden

Forskningen vid IFV är fördelad på 10 forskargrupper. För ytterligare information om de olika områdena, gå till den aktuella gruppens sida.

Senast uppdaterad: 2023-10-06