Styrelsen

Ordförande 

Anna Karlsson
Anna Karlsson 

Sekreterare 

David Back
David Back 

Ledamöter

Kerstin Rollman

Birgitta Jakobsson Larsson

Camilla Andersson

Susanne Östros
Susanne Östros

Helena Flygt
Helena Flygt

Last modified: 2021-10-07