Styrelsen

Ordförande 

Anna Karlsson
Anna Karlsson 

Sekreterare 

David Back
David Back 

Ledamöter

Birgitta Jakobsson Larsson
Birgitta Jakobsson
Larsson
Camilla Andersson
Helena Flygt
Helena Flygt
Susanne Östros
Susanne Östros

Lena Olai
Lena Olai
Viktoria Gozzi Svensson
Viktoria Gozzi Svensson

Last modified: 2022-11-18