Ansök om medlemskap

Ansök om medlemskap i föreningen via Uppsala universitets Alumnnätverk

För att vara medlem ska du ha gått din grundutbildning vid sjuksköterskeprogrammet och ha utbildningsbevis från någon av dessa huvudmän: 1935-1958 Föreningen Uppsala sjuksköterskehem, 1959-1969 Landstinget i Uppsala län och staten, 1970-1996 Landstinget i Uppsala län, 1997- Uppsala universitet.

Du kan bli medlem redan under pågående grundutbildning och då är medlemskapet kostnadsfritt. 

Du som är medlem när du fyller 85 år blir hedersmedlem och då utan att betala årsavgift.

Vid frågor som rör registrering, inloggning, vilkor etc för Uppsala universitets alumnnätverk, kontakta helpdesk@alumni.uu.se .

Vid frågor som rör medlemskap i Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem-Alumn, kontakta alumn@pubcare.uu.se eller tel 018-53 05 78.
 

STÖDMEDLEM

Legitimerade sjuksköterskor som ej gått sin grundutbildning i Uppsala och direktutbildade legitimerade röntgensjuksköterskor kan vara stödmedlem i föreningen. De betalar årsavgift och deltar i aktiviteter under samma förutsättningar som övriga medlemmar. Stödmedlem är inte valbar till föreningsuppdrag eller röstberättigad på årsmötet och kan inte heller söka stipendier eller ekonomiska bidrag från stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem. 
 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften, efter avlagd examen, är 250 kronor per år och betalas in på föreningens konto Nordea plusgirokonto 373 98-5  eller via Swish, 123 321 2552.

Kom ihåg att ange personnummer och namn vid betalning.

Avbryta medlemskap

Kontakta föreningen via alumn@pubcare.uu.se om du vill avbryta ditt medlemskap.
 

Återgå som medlem

Vill du återgå som medlem måste du registrera dig på hemsidan igen och betala aktuell årsavgift.

Last modified: 2023-01-23