Novel antibody-based PET-radioligands for in vivo imaging of neuroinflammation in Alzheimer´s disease

  • Date: –12:00
  • Location: Rudbecklaboratoriet Gösta Hultqvist, C11 BV
  • Lecturer: Amelia Dahlén
  • Contact person: Amelia Dahlén
  • Seminarium

Main supervisor: Stina Syvänen
Assistant supervisor: Dag Sehlin och Sahar Roshanbin
Examiner: Niklas Juth