Välkommen till IFV

Vi är sammanlagt ca 400 medarbetare som arbetar vid institutionen. Vi har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vi bedriver undervisning på Logopedprogrammet, Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammen, Masterprogrammet i Folkhälsa samt ett flertal fristående kurser.

Senast uppdaterad: 2024-04-15