Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Studievägledning

Som student på kurser eller program inom Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap kan du vända dig till följande personer om du är i behov av studievägledning:

Masterprogrammet i Folkhälsa


Calle Martinsson
Kursadministratör
E-post
Telefon: 018-471 66 84
 

Läkarprogrammet


Helena Ekbrink
Studievägledare
E-post: medstudievagledning@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 46 75
Fax: 018-50 42 35
 

Sjuksköterskeprogrammen


Anna-Lena Blom
Studievägledare
E-post: vardstudievagledning@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 50 75
Fax: 018-50 42 35
 

Studie- och karriärvägledning Uppsala universitet


För information och kontaktuppgifter följ länken nedan
Studie- och karriärvägledning