Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Utbildningsrelaterade länkar

Här hittar du information om campus BMC

De flesta av institutionens/universitetets kurser har sin hemsida i studentportalen. Här kan du också läsa din student e-post.
Har du tekniska frågor som rör studentportalen vänder du dig till studentsupporten på UpUnet-S.

I Pingpong finns hemsidor för vissa kurser. Har du tekniska frågor som rör Pingpong vänder du dig till studentsupporten på UpUnet-S.
 

Under studenterandebyrån kan du hitta följande enheter

Antagningenheten
Enheten för studie- och karriärvägledning
UPPDOK enheten
Stipendiekansliet
Examensenheten
Stöd till studenter med funktionshinder

Här hittar du utbildningskatalogen på nätet.

Via antagning.se söker du kurser och program inför kommande termin. Sista ansökningsdag är 15 april inför höstterminer och 15 oktober inför vårterminer. Även efteranmälan till kurser sker via antagning.se.

I DiVA kan du publicera din uppsats eller ditt examensarbete i fulltext. Det ökar spridningen och synligheten av uppsatsen.

Allmän information om Uppsala universtiet för dig som student.