Vårmöte den 2 april

Nu är det dags för vårmöte för Föreningen för magistrar eller alumner med D-nivå i vårdvetenskap!


Tid: Onsdagen den 2 april kl.17.00– 19.00 

Plats: Akademiska sjukhuset, ing. 17, 3tr

Läs inbjudan

Vi är som en fackförening

En alumn kan vara mer än en tidigare student. Medlemmarna i alumnföreningen för vårdvetare på magister- eller D-nivå vill även vara goda förebilder och stöttepelare i arbetslivet.

Under alumnveckan i oktober samlade Alumnföreningen för vårdvetare på magister- eller D-nivåinspiration med en medicinsk vandring på museum Gustavianum.

Läs hela reportaget från Universen 6/2012

Protokoll - årsmöten

Läs protokoll från våra senaste årsmöten:

Styrelsen - Föreningen för magistrar och alumner med D-nivå i vårdvetenskap

Följande personer sitter i styrelsen:

 

Annika Terner
Ordförande

Ordförande i Föreningen för magister eller alumn med D-nivå i vårdvetenskap sedan
Leg. arbetsterapeut som arbetar deltid med ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Landstinget i Uppsala län och är doktorand på deltid vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Kontaktuppgift: annika.terner@pubcare.uu.se

 

Berit Thoudal
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Föreningen för magister eller alumn med D-nivå i vårdvetenskap.
Leg. Sjuksköterska, arbetar som universitetsadjunkt med klinisk tjänstgöring vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Undervisar inom sjuksköterskeprogrammet och arbetar klinisk som sjuksköterska inom VO Hematologi 50C på Akademiska sjukhuset.

Kontaktuppgift: berit.thoudal@pubcare.uu.se

 

Marie Fogelberg Dahm
Styrelseledamot

Styrelseledamot i Föreningen för magister eller alumn med D-nivå i vårdvetenskap.
Leg. Sjuksköterska som arbetar som verksamhetsutvecklare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med inriktning mot journalfrågor.

Kontaktuppgifter:marie.fogelberg.dahm@akademiska.se

 

Eva Westergren
Sekreterare

Sekreterare i Föreningen för magister eller alumn med D-nivå i vårdvetenskap. Invald 2011
Leg. Sjuksköterska som arbetar som universitetsadjunkt vid högskolan i Gävle och undervisar inom sjuksköterskeprogrammet, distriktssköterskeprogrammet och fristående kurser.

Kontaktuppgift: Eva.Westergren@hig.se