Vårmöte den 2 april

Nu är det dags för vårmöte för Föreningen för magistrar eller alumner med D-nivå i vårdvetenskap!


Tid: Onsdagen den 2 april kl.17.00– 19.00 

Plats: Akademiska sjukhuset, ing. 17, 3tr

Läs inbjudan

Vi är som en fackförening

En alumn kan vara mer än en tidigare student. Medlemmarna i alumnföreningen för vårdvetare på magister- eller D-nivå vill även vara goda förebilder och stöttepelare i arbetslivet.

Under alumnveckan i oktober samlade Alumnföreningen för vårdvetare på magister- eller D-nivåinspiration med en medicinsk vandring på museum Gustavianum.

Läs hela reportaget från Universen 6/2012

Protokoll - årsmöten

Läs protokoll från våra senaste årsmöten:

Kalendarium

Kontakt

Marie Fogelberg Dahm
E-post

Annika Terner
E-post
 

Så här började det

Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap startades under 2000 ett nätverk för magistrar i vårdvetenskap. Initiativtagare till detta var institutionens prefekt Marianne Carlsson tillsammans med doktoranderna Kristina Haglund och Helena Lindstedt. Nätverket träffades en gång per termin med differentierat program.

Den 23 november 2006 bildades alumnföreningen för Magistrar och alumner med D-nivå i vårdvetenskap vilket innebar att även alumner med D-nivå i vårdvetenskap men utan magisterexamen är välkomna i alumnföreningen.

Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs att du utbildats till sjuksköterska vid Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, vid Vårdhögskolan i Uppsala län eller vid Uppsala universitet.

Läs mer om medlemskap i föreningen

Du kan också registrera dig i Uppsala universitets alumnnätverk. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära.

Till Uppsala universitets alumnnätverk

Styrelsen

Här kan du läsa mer om vilka som sitter i styrelsen för föreningen

Styrelsen