Medlemskap

För att bli medlem i föreningen krävs att du utbildats till sjuksköterska vid Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, vid Vårdhögskolan i Uppsala län eller vid Uppsala universitet.

Läs mer om medlemskap i föreningen

Du kan också registrera dig i Uppsala universitets alumnnätverk. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet och andra som står universitetet nära.

Till Uppsala universitets alumnnätverk

Stipendier och bidrag

För att ansöka om stipendium eller ekonomiskt bidrag skall du ha betalt medlemsavgiften de senaste två åren.

Läs om stipendier och bidrag

Broscher

Förlorar du din brosch kan du, via föreningen, köpa en ny av samma modell som den du fick då du examinerades. Om du vill köpa en brosch kontakta föreningen via mejladressen på första sidan. Kopia på examensbevis och sjuksköterskelegitimation behöver visas upp för att få köpa en brosch.

Pris:

Medlem 450+ postförskott
Icke medlem 550 + postförskott

Sjuksköterskebrosch

UAS 1917 - 1974

ULS 1974 - 1997

UU 1998 - maj 2005

UU fr.o.m. juni 2005

Kalendarium

Läs vårt kalendarium

Student

Fana

Föreningen har en svensk fana och en fana med texten "Uppsala Universitet-Sjuksköterskeprogrammet". Dessa fanor kan studenterna i termin sex låna vid examensceremonin.

Protokoll

Föreningen Uppsala sjuksköterskehem USH

Från 2017 finns föreningen på Medicinhistoriska muséet

Du kan vara medlem från det att du börjar grundutbildningen vid sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. Under studietiden kostar det inget att vara medlem, stadgarna §5.

Legitimerade sjuksköterskor som utbildats i Uppsala kan ansöka om medlemskap i föreningen, se villkor för medlemskap, stadgarna § 4. Avgiften för 2017 är 200 kronor.

Du ansöker om medlemskap genom att registrera dig nedan. 


 

 • Har du frågor om som rör registrering, inloggning, villkor etc. för Uppsala universitets alumnnätverk kan du kontakta alumn@uadm.uu.se
   
 • För frågor som rör medlemskap i föreningen Uppsala sjuksköterskehem kontaktar du alumn@pubcare.uu.se eller tel 018-53 05 78. 
   


Från 2017 finns föreningens på Medicinhistoriska muséet

Du når oss på alumn@pubcare.uu.se, tfn: 018-53 05 78 eller Medicinhistoriska muséet, Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala.

Läs mer om Meidicinhistoriska muséet och dess öppettider.

Vår verksamhet utgörs bland annat av olika aktiviteter för att behålla samhörighet och kamratskap mellan sjuksköterskor utbildade i Uppsala.

 • Medlemsträffar
 • Vårutflykt
 • Stipendieutdelning 
 • Kursträffar
 • Uppvaktningar

Bilder USH:

denna sida kan du se några bilder från muséet och från domkyrkan.

Kontaktpersoner

Kerstin Rollman, ordförande
Birgit Zetterberg-Randén, sekreterare

Medicinhistoriska muséet
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 Uppsala
Tfn: 018-53 05 78

E-postadress: alumn@pubcare.uu.se
Besök efter överenskommelse per telefon eller e-post
 

Så här började det!

Sjuksköterskeutbildningen i Uppsala har gamla anor. Föreningen för frivillig vård av sjuka och sårade i fält började att utbilda unga kvinnor till sjuksköterskor 1867.

Läs om föreningens grundande

USH:s 100-årsjubileum

Nu kan man se presentationerna från USH:s 100-årsjubileum via MedfarmPlay.

Du hittar samtliga filmer i kanalen Uppsala Sjuksköterskehem (USH)

Historik

Uppsala Akademiska Sjukhus Sjuksköterskeförening som senare kallades Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem (från år 1932) bildades 1914. Initiativtagare var sex sjuksköterskor, som hade fått sin utbildning vid sjukhuset. Dessa sex kvinnor kom att utgöra den första styrelsen.

Läs om föreningens historik