Vårdvetenskap

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog

Kontakt

Ämnesföreträdare

Lena Gunningberg
Professor
018-471 6267
lena.gunningberg@pubcare.uu.se