Karin Sonnander

Professor, FD, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi
E-post:
Karin.Sonnander@pubcare.uu.se
Tfn: 018-471 61 69
Rum: B11: 225b

Presentation av funktion/arbetsuppgifter
Professor i habilitering med inriktning mot handikappforskning 2005 ff.
Leder forskargruppen Funktionshinder och habilitering 2006 ff.

Jobbrelaterad prestation
Professor Karin Sonnander är sedan 2005 professor i habilitering med inriktning mot handikappforskning och ledare för forskargruppen Funktionshinder och habilitering.
Anställningen som professor är finansierad av landstinget i Uppsala län, vilket innebär ett särskilt uppdrag att forskningsanknyta verksamheter inom landstinget som arbetar med insatser för personer med funktionshinder.

Utbildning:
Docent i klinisk psykologi 1994, Uppsala universitet
Guest Fellow of Psychology in Psychiatry, 1984 Department of Psychiatry, Division of Child and Adolescent Psychiatry, The New York Hospital-Cornell Medical Center, New York, N.Y. USA
Filosofie doktorsexamen 1987, Uppsala universitet
Psykologexamen 1974, Uppsala universitet
Filosofie kandidatexamen 1974, Uppsala universitet

Tidigare anställningar:
Professor i socialt arbete med inriktning mot social omsorg, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 2002-2004
Ansvarig för forskningsplattformen Långvarigt psykiskt sjuka och funktionshindrade, 2003- 2004, Vårdalinstitutet, Göteborgs universitet/Lunds universitet
Högskolelektor, Hälsohögskolan i Stockholm1992- 1995
Högskolelektor, Vårdhögskolan, Västerås 1991
Forskare, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet 1987- 2002
Forskningsassistent, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet 1972- 1987

Övrigt:
Legitimerad psykolog, Socialstyrelsen 1979
Specialist klinisk psykologi, 1995
Prefekt, Hälsohögskolan i Stockholm 1992-1995
Vetenskapligt råd, Socialstyrelsen 2000-2009

Aktuella uppdrag:
• Ordförande tillika ledamot av styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet
• Ledamot av senaten, Uppsala universitet
• Suppleant i elektorsförsamlingen medicinska fakulteten, Uppsala universitet
• Ledamot av styrgruppen för Centrum för funktionshinder, Landstinget i Uppsala län
• Ledamot av beredningsgruppen för Enheten för FoU-stöd, Regionförbundet Uppsala län
• Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Sävstaholm
• Ordförande tillika ledamot av styrelsen Stiftelsen Erik och Carola Tengström
• Nationell redaktör Scandinavian Journal of Disability Research


Forskning/projekt
1. Att leva med afasi: kommunikation och kommunikationsstrategier ur patienters, närståendes respektive logopeders perspektiv- en beskrivning av erfarenheter samt prövning av en interventionsmetod

2. Svensk utvärdering och anpassning av bedömningsinstrumentet Home Observation of Measurement of the Environment

3. Patientsäkerhet och elektronisk patientjournal

4. En pilotstudie av tillämpbarheten i ett svenskt sammanhang av Parent Assessment Manual (PAM)

5. Tidig identifiering av barn med utvecklingsförsening i Kina
 

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Disputationer vid IFV

Läs om disputationer vid institutionen.

IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.