Funktionshinder och habilitering

Enheten för forskning om funktionshinder och habilitering har en mångvetenskaplig och multiprofessionell forskningsprofil.

Ett bärande forskningsperspektiv är handikapp. Definitionen av det relativa handikappbegreppet vilar på samspelet mellan till individen relaterade biologiskt konstitutionella variabler och variabler som är relaterade till förutsättningar i den omgivande miljön. Miljörelaterade variabler, vilka bland annat omfattar informella och formella åtgärder eller interventioner, kan sägas mediera de konstitutionella variablernas påverkan på ett gynnsamt eller icke gynnsamt sätt. Med habilitering avses från flera kompetensområden sammansatta planerade åtgärder som ges för att allsidigt främja bästa möjliga funktionsnivå och välbefinnande för individer och grupper med bestående funktionsnedsättningar.

Pågående forskningsprojekt omfattar studier av levnadsförhållanden inklusive fysisk och psykisk hälsa, metoder för och procedurer vid kartläggning och bedömning, omfattning, innehåll och former för åtgärder, stöd och service till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar av olika slag, särskilt personer med intellektuella funktionshinder. Forskningen fokuserar även närstående-, personal- och professionella inom skilda kompetensområden.

 

Medarbetare Funktionshinder och habilitering

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Disputationer vid IFV

Läs om disputationer vid institutionen.

IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.