Forsknings- och bioetik

CRB består av en mångvetenskaplig grupp forskare, lärare och doktorander med olika bakgrunder. Här hittar du bland annat etiker, filosofer, jurister, ekonomer, läkare, sjuksköterskor, och forskare med bakgrund i socialfarmaci, neurovetenskap, folkhälsovetenskap, genetik och andra ämnen.

Ledning

Forskare och Lektorer

Flera av våra forskare och doktorander deltar mycket i undervisningen. Vi har också en grupp  lektorer som ansvarar för etikutbildningen på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och molekylär bioteknologi:

 • Stefan Eriksson, Docent i forskningsetik, Lektor i forskningsetik
 • Kathinka Evers, Professor i filosofi
 • Elisabeth Furberg, Fil dr i filosofi, vikarierande lektor i medicinsk etik
 • Sara Holm, Fil dr i medicinsk vetenskap, forskare
 • Heidi C. Howard, Fil dr i neruogenetik, forskare
 • Anna T. Höglund, Docent i etik, Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning
 • Ulrik Kihlbom, Fil dr i filosofi, lektor i medicinsk etik
 • Moa Kindström Dahlin, Jur dr i offentlig rätt, forskare
 • Anna-Sara Lind, Docent i offentlig rätt, forskare
 • Deborah Mascalzoni, Fil dr i bioetik, forskare
 • Jessica Nihlén Fahlquist, Fil dr i filosofi, vikarierande lektor i medicinsk etik (tjänstledig)
 • Karl Persson de Fine Licht, Fil dr i filosofi, vikarierande lektor i medicinsk etik
 • Jane Reichel, Professor i förvaltningsrätt
 • Lena Ring, Adjungerad professor livskvalitetsforskning med inriktning mot hälso- och sjukvård
 • Pär Segerdahl, Docent i teoretisk filosofi, forskare
 • Jorien Veldwijk, Fil dr riskekonomi, forskare
 • Linnea Wickström Östervall, Fil dr i ekonomi, forskare

Ta reda på vem som undervisar

Doktorander

Associerade forskare

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress svenska
leverantörer:

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 FAGERSTA
(obs. referenskod obligatorisk)

Fakturaadress utländska
leverantörer:

Uppsala University
Department of Public Health and
Caring Sciences
P.O Box 564
SE-751 22 Uppsala, Sweden
(obs. referenskod obligatorisk)

UU:s postgiro:
18 37 97-0

Disputationer vid IFV

Läs om disputationer vid institutionen.

IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.