"Måste man TRÄNA för en god hälsa eller räcker det med vardagsaktiviteter?"

  • Datum: –16.30
  • Plats: IFV konferensrum, B11:216b
  • Föreläsare: Talare är Sveinung Berntsen, professor i Sport Science vid universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. Han är gästprofessor på IFV i tre månader, i forskargruppen Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom. Hans forskning är inriktad på fysisk aktivitet; interventioner för att påverka fysisk aktivitet och hälsa bland äldre och i populationer med sjukdomar som astma och cancer.
  • Kontaktperson: Ingrid Demmelmaier
  • Seminarium

”Måste man TRÄNA för en god hälsa eller räcker det med vardagsaktiviteter?” Vad säger evolutionen, vad säger forskningen och vilka attityder finns i dagens samhälle?