Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV)

From panpsychism to biopsychism. A comparative analysis

  • Datum: 19 november, kl. 13.00–14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Michele Farisco (docent & doktorand, CRB) & Kathinka Evers (professor, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium