Seminarier

På denna sida presentars kommande antagningsseminarier och halvtidsseminarier. 

program 2019

Maj

Halvtidsseminarium för Mikael Karlsson

Tid: 8:e maj klockan 10:00
Lokal: B11:216b, BMC.
Titel: Diet and sarcopenia. Cohort studies in old age.

Halvtidseminarium för Johanna Haraldsson

Tid: 17 maj kl 9:00
Lokal: Boströmrummet på Biomedicinskt centrum (BMC), plan 2, ingång A11
Titel: Adolescent males’ self-reported health and health-compromising behaviors in relation to their perceptions of confidentiality in Swedish primary health care

Juni

Halvtidseminarium för Mirko Ancillotti

Tid: 11 juni kl 13.00
Lokal: Boströmrummet på Biomedicinskt centrum (BMC), plan 2, ingång A11
Titel: Antibiotic Resistance. Ethical and Public Health Dimensions

September

Projektplansseminarium för Kerstin Hamberg Levedahl

Tid: 5 september 2019, kl 13.00-14.30
Lokal: Berfenstamrummet IFV, B11:214b, BMC
Titel: Livskvalitet vid systemisk mastocytos med fokus på inverkan från mag- och tarmkanal