Klinisk Nutrition och Metabolism

Avdelningsschef: Prof. Tommy Cederholm, MD PhD                                             Besökadress: Dag Hammarskjölds väg 14B, Uppsala

Våra medarbetare

Maten vi äter är fortfarande den viktigaste åtgärdbara faktorn bakom för tidigt insjuknande i våra stora folkhälsosjukdomar, dvs. hjärt-kärlsjukdomar, cancer och demens. Vi kan mycket om kostens hälsoeffekter, men vi behöver lära oss mycket mer. Allmänhetens intresse är stort för mat och hälsa. Det är viktigt forskarsamfundet bidrar till att kunskapsbasen ökar, och att det finns tillgång till vetenskapligt baserad kunskap.

Maten är central för ett gott åldrande, liksom den är viktig vid etablerad sjukdom. Förståelse för samspelet mellan mat och sjukdom är angeläget för att kunna skapa optimala förhållanden för läkning och bibehållen funktion vid sjukdom och åldrande.

Det övergripande syftet med vårt arbete är att studera sambanden mellan mat och hälsa i bred mening, där vi använder i väldesignade studier av olika typer, att utbilda studenter och att informera allmänheten i dessa frågor.

Forskning

Läs mer om den forskning som bedrivs vid enheten för Klinisk Nutrition och Metabolism.

Utbildning

Vi erbjuder kurser och program för studenter och doktorander.

Samhällsinformation

Läs mer om hur vi interagerar med allmänheten.