Vad är hälso- och sjukvårdsforskning?

"forskningsområde inriktat på att beskriva, analysera och värdera hälso- och sjukvårdssystemets organisation, funktion och resultat"

Nationalencyklopedin