Hälso- och sjukvårdsforskning

Vi fokuserar på frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat.

Kontakt: 018-471 65 63, ulrika.winblad@pubcare.uu.se
Besöksadress: Biomedicinskt centrum, ingång A11, plan 2

  • Docentföreläsning 24/4
  • Nätverksmöte för Omvårdnad per Telefon 9/4
  • Forskargruppsmöte 9/11
  • Halvtid för Linn Kullberg
  • Forskargruppsmöte 28/9
  • Disputation för David Isaksson
  • Halvtid för Sofie Vengberg

Mer om oss

Gruppens nästa forskargruppsmöte, där aktuell forskning presenteras och diskuteras, äger rum i den 12 april. Vi samverkar även med andra forskare både nationellt och internationellt i ett antal forskarnätverk. På bilden till vänster syns vår forskargruppsledare Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning.