Genetik och genterapi

Gruppmedlemmar

Martin Ingelsson, MD, Professor
Lars Lannfelt, MD, Professor
Vilmantas Giedraitis, PhD
Ximena Aguilar, PhD, forskningsingenjör
RoseMarie Brundin, forskningssjuksköterska
Maria Pagnon, doktorand
Evangelos Konstantinidis, doktorand

Vi har tillgång till mer än 200 familjer med ärftliga former av Alzheimers sjukdom (AD), frontallobsdemens, Lewy body demens och vaskulär demens för studier av genernas betydelse vid demenssjukdomar. Vi söker efter mutationer inom redan identifierade sjukdomsgener och inom gener utan tidigare känd påverkan på demenssjukdomar. DNA-prover från 400 patienter med AD och 300 friska kontroller används till att göra populationsbaserade analyser som kan identifiera genetiska förändringar som ökar risken för sjukdom. För detta ändamål har vi även tillgång till prover från Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM). Funktionella konsekvenser av genetiska förändringar med avseende på demenssjukdom analyseras, särskilt aspekter kring proteinerna amyloid beta, tau och alpha-synuklein som alla har visats spela en central roll vid demenssjukdomar.

Vi genomför också mutationsanalyser på individer ur våra forskningsfamiljer. På sådana kliniska prover har vi tidigare kunnat påvisa flera sjukdomsframkallande mutationer, som starkt har bidragit till en ökad förståelse av underliggande mekanismer vid f.f.a. Alzheimers sjukdom. Vi har nu utvecklat en ny assay som snabbt och kostnadseffektivt kan detektera eventuell förekomst av mutationer i ett stort antal gener. Genom detta tillvägagångssätt har vi helt nyligen lyckats identifiera en helt ny sjukdomsmutation som vi börjat att analysera effekterna av.

Utvalda publikationer

Escott-Price V, Bellenguez C, Wang LS, Choi SH, Harold D, Jones L, Holmans P, Gerrish A, Vedernikov A, Richards A, DeStefano AL, Lambert JC, Ibrahim-Verbaas CA, Naj AC, Sims R, Jun G, Bis JC, Beecham GW, Grenier-Boley B, Russo G, et al. (2014). Gene-wide analysis detects two new susceptibility genes for Alzheimer's disease. PLoS One9: e94661. PubMed

Lambert JC, Ibrahim-Verbaas CA, Harold D, Naj AC, Sims R, Bellenguez C, DeStafano AL, Bis JC, Beecham GW, Grenier-Boley B, Russo G, Thorton-Wells TA, Jones N, Smith AV, Chouraki V, Thomas C, Ikram MA, Zelenika D, Vardarajan BN, Kamatani Y, et al. (2013). Meta-analysis of 74,046 individuals identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer's disease. Nat Genet45: 1452-8. PubMed

Giedraitis V, Glaser A, Sarajärvi T, Brundin R, Gunnarsson MD, Schjeide BM, Tanzi RE, Helisalmi S, Pirttilä T, Kilander L, Lannfelt L, Soininen H, Bertram L, Ingelsson M and Hiltunen M (2010). CALHM1 P86L polymorphism does not alter amyloid-beta or tau in cerebrospinal fluid. Neurosci Lett469: 265-7. PubMed

Giedraitis V, Kilander L, Degerman-Gunnarsson M, Sundelöf J, Axelsson T, Syvänen AC, Lannfelt L and Glaser A (2009). Genetic analysis of Alzheimer's disease in the Uppsala Longitudinal Study of Adult Men. Dement Geriatr Cogn Disord.27: 59-68. PubMed

Skoglund L, Ingvast S, Matsui T, Freeman SH, Frosch MP, Brundin R, Giedraitis V, Growdon JH, Hyman BT, Lannfelt L, Ingelsson M and Glaser A (2009). No evidence of PGRN or MAPT gene dosage alterations in a collection of patients with frontotemporal lobar degeneration. Dement Geriatr Cogn Disord28: 471-5. PubMed

Bertram L, Schjeide BM, Hooli B, Mullin K, Hiltunen M, Soininen H, Ingelsson M, Lannfelt L, Blacker D and Tanzi RE (2008). No association between CALHM1 and Alzheimer's disease risk. Cell135: 993-4; author reply 994-6. PubMed