Forskning inom geriatrik

Geriatrikens forskning syftar till att bättre förstå, förebygga, diagnosticera och bota åldrandets sjukdomar. I fokus för vårt intresse är demens, diabetes och hjärtkärlsjukdomar i den åldrande befolkningen.

Kliniska läkemedelsstudier drivs för att utveckla nya läkemedel mot dessa sjukdomar. Vi bedriver epidemiologisk och genetisk forskning för att förstå samspelet mellan gener och miljö för uppkomst av komplexa sjukdomar. I klinisk forskning försöker vi utveckla bättre diagnostiska metoder för Alzheimers sjukdom. Vår molekylära forskning syftar till att bättre förstå mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Dessa studier utgår från basala genetiska upptäckter för att klargöra mekanismer bakom demenssjukdomar. Modellsystem har utvecklats i transgena djur och i cellkulturer för att testa nya behandlingsprinciper.

 

Forskningsområden

 

Publikationer

 

Kontakt

Verksamhetsschef:

Martin Ingelsson

018-471 4107
E-post

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala

Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala