Folkhälsovetenskap

Den folkhälsovetenskapliga forskargruppen startade i oktober 2016 vid Uppsala universitet. Den bygger på framgångsrika ansökningar som framförallt baseras på ekologiska livsloppsanalyser av Luleåkohorten (Northern Swedish Cohort)

Folkhälsovetenskapliga forskargruppen

Vår folkhälsovetenskapliga forskargrupp är tvärvetenskaplig med forskare inom folkhälsovetenskap, epidemiologi, psykologi och sociologi. Gruppen är specialiserad på teoriutveckling liksom på avancerade kvalitativa och kvantitativa longitudinella metoder. Vidare har gruppen breda nationella och internationella samarbeten.