Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.  Vi forskar om klinisk etik, forskningsetik och bioetik.

Många av våra mest angelägna samhällsproblem har etiska konsekvenser. De här problemen behöver utredas och forskas om. Den forskningen måste göras på ett systematiskt och informerat sätt.

Forskarna vid Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet har arbetat i många år med att undersöka de etiska, filosofiska och juridiska aspekterna av biomedicinsk forskning och klinisk praxis. Vi arbetar i mångvetenskapliga forskningsprojekt och samarbetar både med forskare utanför centret och personal i hälso- och sjukvården. Vi publicerar våra resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och i böcker.

Våra forskningsfrågor uppstår i nära samarbete med personal i hälso- och sjukvården och kommunikation med duktiga forskare, både i Sverige och våra internationella samarbeten. De ämnen vi tar upp kan grovt delas in i tre områden: forskningsetik, klinisk etik och bioetik.

Besök centrets hemsida www.crb.uu.se

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Föreståndare

Mats G. Hansson
Professor
Tel: 018 4716197
E-post

Koordinator

Josepine Fernow
Tel: 018 4716222
E-post

Websida:

http://www.crb.uu.se/