Anna Sarkadi

anna.sarkadi@pubcare.uu.se 018-611 59 65; 018-471 6572

Professor i socialmedicin

Efter avlagd läkarexamen och doktorsexamen 2001 åkte jag på postdok i Melbourne, Australien och kom i kontakt med det ämne som jag skulle viga min forskning åt: socialpediatrik. Det är kombinationen av medicin, beteendevetenskap, psykologi, organisationsutveckling och samhällsvetenskap som lockar mig mest med ämnet och jag blev specialistläkare i socialmedicin 2012 och professor 2016 i socialmedicin.

Jag brinner för idén att det går att förhindra att brister i föräldra-barn- relationen går i arv genom samhällsinsatser. Jag tror också att ”det krävs en by för att fostra barn” och att det moderna samhällets utmaning är att på ett klokt sätt skapa denna ”by”. Detta handlade min installationsföreläsning om.

Jag leder forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) . Vi arbetar med olika metoder för att stärka föräldra-barn relationen och förebygga psykisk ohälsa. Ett av våra nya projekt handlar om ensamkommande flyktingbarn och posttraumatisk stress. Vi forskar på en metod som heter Teachong Recovery Techniques.

Mitt huvudsakliga intresse är interventionsforskning och förbättringskunskap. Sedan 2016 är jag Vinnvård Fellow

Jag har sju nuvarande och sex disputerade doktorander. Jag handleder även uppsatsstudenter.

Jag är medlem i det pedagogiska mentorsnätverket och sitter i etiknämnden i Uppsala.

Jag har även en blogg och finns på Twitter.

Mina publikationer finner du här .