Hälso- och sjukvårdsforskning

Hälso- och sjukvårdsforskning (Health Services Research) handlar om hur sjukvården fungerar och styrs. I fokus står frågor om hälso- och sjukvårdssystemets struktur, ekonomi, organisation och resultat. Forskningen analyserar och utvärderar den nuvarande verksamheten, för att på så sätt höja hälso- och sjukvårdens kvalitet och förbättra utnyttjandet av resurserna.

Hälso- och sjukvårdsforskningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är i hög grad tvärvetenskaplig. I studierna används teorier från ett brett spektra av vetenskapsdicipliner, bland annat medicin, vårdvetenskap, psykologi, bioetik, statsvetenskap, språkvetenskap och ekonomi. Gruppen ingår i flera forskningsnätverk och har även tydlig klinisk förankring.

Forskningsinriktningar


Forskningsnätverk

Några forskningsnätverk där gruppens medlemmar ingår:

European Health Policy Group

Forum för Health Policy

Nordic Health Research and Innovation Networks

Normacare – The Nordic research network on marketisation in eldercare

Norface - Welfare state futures

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Ulrika Winblad
Docent

018-471 65 63
​0704-25 02 52
E-post

Besöksadress:

Biomedicinskt centrum,

ingång A11, plan 2 Karta