Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV)

Nyheter vid IFV

Forskande lärare på Krusenberg

2016-10-12

Fredag den 7 oktober planerade de forskande lärarna inom vårdvetenskap för optimal forskningsmiljö.