News at IFV

Most of our news are in swedish.

Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris till David Stenlund

2016-06-07

David Stenlund har mottagit Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris 2016.  

Motiveringen lyder:

Sjuksköterskestudenternas pedagogiska pris 2016 tilldelas Universitetsadjunkt David Stenlund för hans helhjärtade engagemang för sjuksköterskestudenternas utbildning inom kirurgisk vård och akutsjukvård. 

Med humor och ödmjukhet har universitetsadjunkten väckt studenternas intresse för dessa ämnesområden och använder alla till buds stående medel för att visa sina studenter hur akutsjukvård bedrivs i verkligheten. Han har på detta sätt blivit en stor förebild för många sjuksköterskestudenter vid universitetet.